Insider

Služba Insider je určena pro klienty, kteří se ve své firmě potýkají s problémy, kdy zaměstnanci porušují pracovněprávní předpisy, obchodní zákoník či autorský zákon.

Tráví pracovní dobu soukromými aktivitami, realizují vlastní konkurenční podnikání, vynášejí důležité a citlivé informace, odklánějí finanční toky, vytvářejí nepřátelské pracovní prostředí nebo jiným způsobem poškozují zaměstnavatele.

Všechny tyto nekalé činnosti mohou představovat značné problémy pro každou firmu. My je dokážeme řešit pomocíInsideravhodně použitého v rámci pracovního prostředí.

Potvrdíme Vám Vaše domněnky a hlavně je dostatečně důkazně podložíme pro případné soudní spory.

Insider – firemní právo

Nabízíme právní poradenství od renomovaných právních zástupců v průběhu služby Insider, zastupování těchto kauz v případě soudních sporů a také právní úpravu vnitřních firemních předpisů, směrnic, pracovních smluv a dalších.

„Všechny služby agentury jsou poskytovány v zcela v souladu a rámci platných právních předpisů České republiky.

Agentura neodpovídá za jednání klientů, kteří se rozhodnou výsledky služby použít v rozporu s doporučením Agentury a/nebo v rozporu s platnými právními předpisy.“