Insider

kocour není doma a co myši..?

  • Vlastníte společnost a potřebujete si prověřit Vaše zaměstnance?
  • Chcete se ujistit, že Vaši pracovníci dodržují pracovněprávní předpisy, občanský a obchodní zákoník, autorský zákon či jiná zákonná pravidla a normy?
  • Jste si jisti, že Vaši zaměstnanci nepoškozují dobré jméno firmy, Vaši obchodní značku a pracně budovanou pověst?

Naše unikátní služba Insider funguje v principu tak, že je Váš pracovní kolektik infiltrován námi dodaným fiktivním pracovníkem/aktérem, který zjistí, zda jeho noví kolegové - Vaši zaměstananci netráví pracovní dobu soukromými aktivitami, nepomlouvají Vás za Vašimi zády, nevynášejí citlivé firemní informace, neporušují konkureční doložku tak, že by provozovali podnikání téhož zaměření, nezpronevěřují firemní prostředky, ať již materiální či finanční nebo Vás nepoškozují jakýmkoli jiným způsobem.

Služba Insider funguje rovněž v rovině tzv. mystery shoppingu, kdy naopak chcete Vaši firmu a lidi v ní pracující otestovat nikoli zevnitř, ale zvějšku coby klient poptávající Vaše služby. Dodáme aktéra či aktéry, kteří vyzkouší, jak se Vaši zaměstanci chovají ke klientům a jakou nabízejí kvalitu služeb a zákaznického servisu, když zrovna nejste ve firmě přítomem.

Služba Insider Vám může poskytnout cenné informace, argumenty a důkazy i pro případ, že chcete rozvázat pracovněprávní či jiný obdobný poměr s Vaším zaměstnancem či spolupracovníkem. Vyhnete se tak případným problémům pro případ, že by došlo k soudnímu sporu s daným člověkem.

Nezávazná poptávka

Pokud chcete znát cenu této služby a získat další informace, zavolejte na 777 116 346 či 777 116 347, napiště na info@alibinamiru.cz, nebo vyplňte náš diskrétní formulář: