Obchodní právo

obchodní závazkové vztahy a právo obchodních společností

Jsme schopni zajistit komplexní právní servis při vypracovávání, posuzování či sjednávání smluvní dokumentace vztahující se k podnikání našich klientů, a to ve všech sférách obchodního či občanského práva. Zajišťujeme právní rady týkající se struktury a obsahu smluvní dokumentace, včetně netradičních smluv a obchodních postupů a jsme schopni zajistit zastupování klientů při obchodních jednáních jak se zahraničními tak českými společnostmi a podnikateli. 

  • zastupování v obchodních závazkových vztazích (uzavírání smluv, vyjednávání podmínek a sjednávání zajištění v těchto vztazích)
  • zakládání společností všech právních forem
  • každodenní korporátní poradenství & statutární změny ve společnostech
  • Převody a pronájem činnosti (podnikání)
  • Dohody mezi akcionáři; zastupování a řešení sporů akcionářů
  • Odpovědnost orgánů společností
  • zastupování v řízeních před soudy a státními orgány (např. ve věcech obchodního rejstříku, živnostenských oprávnění, licencí či jiných povolení).
  • M&A, včetně právní due diligence
  • financování (úvěrové smlouvy včetně zajištění)

každodenní záležitosti spojené s podnikatelskou činností našich klientů