Pracovní právo

Naši advokáti zajišťují komplexní právní poradenství v oblasti pracovního práva a řešení pracovně-právních sporů. Služby našich advokátů zahrnují všechny aspekty pracovního práva v ČR, zejména s ohledem na agenturní zaměstnávání a kolektivní vyjednávání.

Pro klienty dále zajišťujeme pr. poradenství při vypracování, revizích či analýzách pracovně-právní dokumentace, zejména pracovních smluv, dohod o provedení práci či dohod o pracovní činnosti, dále pak interních směrnic či jiných vnitřních předpisů, manažerských smluv, dohod o hmotné odpovědnosti atd. Mezi běžnou poradenskou činnost patří i otázky ohledně všech forem ukončení pracovně-právního poměru a s tím související aspekty.

 

Zaměření právních služeb:

  • individuální pracovní právo
  • pracovněprávní spory
  • dočasné zaměstnávání (Agenturní zaměstnání)
  • manažesrké smlouvy
  • kolektivní smlouvy a kolektivní vyjednávání
  • vnitřní směrnice a interní pracovní řády
  • konkurenční doložky a ochrana zaměstnavatelů před zneužitím informací zaměstnanci

bezpečnost a ochrana zdraví při práci.