PRÁVNÍ SLUŽBY

Vzhledem ke zkušenostem z praxe jsme pro Vás rozšířili naše služby o možnost zajištění právních služeb špičkovými advokáty s mnohaletou odbornou praxí, a to v nejrůznějších oblastech práva, vždy tak, že je pro konkrétní případ a potřeby vybrán specialista pro dané odvětví, aby byla zachována špičková úroveň poskytovaných právních služeb a především odbornost na nejvyšší úrovni.

Naší největší přidanou hodnotou oproti zavedeným advokátním kancelářím je, že jsem pro Vás vždy schopni vybrat potřebného specialistu pro Vaše konkrétní potřeby či kauzu, s tím, že spolupracujeme jen se špičkovými odborníky a specialisty, kteří patří pro jednotlivá níže uvedená odvětví práva mezi špičky na trhu, ale za jednotnou zvýhodněnou sazbu, která byla s advokáty dohodnuta jen pro účely spolupráce s naší agenturou, kterou nemáte možnost při zachování takto vysoké odbornosti na trhu právních služeb nalézt.

Zprostředkované právní poradenství je založeno na zkušenostech spolupracujících advokátů získaných realizací velkých projektů v teamech předních českých i mezinárodních kanceláří, dále pak na výborných odborných znalostech platného práva a soudní judikatury. Právní služby jsme schopni zajistit jak pro tuzemské i zahraniční klienty, vždy v plném rozsahu zohledňují konkrétní zájmy a cíle klientů spolu s přihlédnutím k ekonomickým a obchodním aspektům dané transakce. 

Dále mezi naše největší odborníky patří špičkoví advokáti specializující se na oblast rodinného práva a civilních procesů, jakož i obchodních vztahů. Všichni spolupracující advokáti jsou přitom schopni navázat poskytované právní služby na další námi zajišťované služby, vždy tak, aby byl zachován postup a využití těchto služeb v mantinelech platné právní úpravy, a aby mohly být námi poskytnuté služby v souladu se zákonem maximálně využity.

V případě soudních sporů jsou naši advokáti připraveni sestavit kompletní strategii kauzy, včetně označení potřebných důkazů a sestavení plánu jejich zajištění s využitím našich ostatních služeb, vždy tak, aby byl zachován postup v souladu se zákonem a tak, aby mohly být takto získané důkazy zcela využity v těchto soudních řízení. V takto vedených kauzách pak nedochází ke komplikacím z důvodu neprokázání tvrzených skutečností (tzv. unesení důkazního břemene žalobce) a tyto kauzy nekončí neúspěchem z důvodu nesplnění formálních podmínek vedeného řízení. 

Mezi hlavní specializace spolupracujících advokátů patří zejména rodinné právo a civilní procesní právo (soudní spory – litigace), právo obchodních společností a obchodní závazkové právo, právo nemovitostí, soudní spory, právo duševního vlastnictví a nekalé soutěže, reklama atd., ale naši advokáti byli poptáni a vybráni tak, aby došlo k pokrytí všech oblastí práva na nejvyšší úrovni. 

SPECIALIZACE

Jakož i další oblasti práva, které patří mezi specializace našich právních odborníků.