Rodinné právo

Další oblastí, kde naši advokáti mohou plně využít konw how agentury k utvoření strategie a zajištění důkazních prostředků je zastupování v opatrovnických řízeních a dalších sporech souvisejících s uzavřením a skončením manželství a zejména ochrany péče o nezletilé.

 

Služby poskytované našimi spolupracujícími advokáty jsou zejména následující:

  • Právní poradenství spojené s uzavřením manželství
  • Zastupování při vyjednávání a uzavírání předmanželských smluv
  • Zastupování v rozvodových řízení
  • Zastupování v řízeních o vypořádání společného jmění manželů
  • Zastupování a vedení řízení o úpravě poměrů k nezletilým dětem
  • Výživné