Soudní spory

Spolupracující advokáti zastupují obchodní společnosti, podnikatele či fyzické osoby v soudních řízeních, a to jak na straně žalovaných, tak na straně žalobců, a to v občansko-právních, obchodně-právních či pracovně-právních sporech, dále pak i ve sporech řešených v rámci správního soudnictví.

V rámci těchto právních služeb naši právníci primárně usilují o vyřešení sporu smírnou cestou tak, aby byly vždy chráněny zájmy našich klientů v plné míře, a aby došlo k vyřešení sporu v co nejkratší možné době, s co největší finanční úsporou pro naše klienty.

V této oblasti poskytování právních služeb naši právníci nejvíce spolupracují s agenturou, zejména při řešení a nestavení strategie sporu či obrany ve vedeném soudním řízení, dále pak (jak již bylo řečeno výše) při zajištění a obstarávání důkazů k prokázání tvrzených skutečností, vždy tak, aby všechny procesy byly činěny v rámci platné právní úpravy a se zajištěním legálnosti využití takto získaných důkazů.

Agentura spoluprací s advokáty v této oblasti získala jako jediná na českém (a dalo by se říct i evropském) trhu know-how, jak maximálně využít legálních prostředků k obstarávání potřebných důkazů pro účely soudních řízení, tak aby nedošlo k překročení zákona či morálních hranic společnosti.