Správní právo

V oblasti správního práva jsme pro naše klienty schopni zajistit zastupování v řízeních před správními orgány, zejména Úřadem průmyslového vlastnictví, Úřadem pro ochranu osobních údajů či Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, Českou obchodní inspekcí a jinými institucemi disponujícími správními pravomocemi. Jsme schopni dále zajistit právní služby a pomoc ve správních řízeních vedených zejména před živnostenskými a stavebními úřady.